Regulamin sklepu internetowego Dog’s Dreams

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Reklamacje
§ 9 Dane osobowe
§ 10 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE
  1. Konsument– Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  2. Kupujący– każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
  3. Regulamin – niniejszy regulamin.
  4. Sklep – sklep internetowy Dog’s Dreams prowadzony przez Sprzedawcę pod adresami https://www.dogsdreamslegowiska.com/ oraz https://www.facebook.com/dogsdreamslegowiska/
  5. Sklep Internetowy – sklep internetowy Dog’s Dreams prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.dogsdreamslegowiska.com/
  6. Profil Sklepu na Facebook – sklep internetowy Dog’s Dreams prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.facebook.com/dogsdreamslegowiska/
  7. Profil Sklepu na Instagram – sklep internetowy Dog’s Dreams prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.instagram.com/dogsdreams_legowiska/
  8. Sprzedawca – DAGMARA MĄCZYŃSKA, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DOG’S DREAMS Dagmara Mączyńska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7831807743, nr REGON 384651866, ul. Westerplatte 15, 62-030 Luboń.
  9. Dzień roboczy – dzień niebędący sobotą, niedzielą ani innym dniem ustawowo wolnym od pracy
  § 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
  1. Adres pocztowy: ul. Westerplatte 15, 62-30 Luboń
  2. Adres e-mail: biurodogsdreams@gmail.com
  3. Telefon: 883-137-666, 536-555-525
  4. Formularz kontaktowy na stronie internetowej Sklepu: https://www.dogsdreamslegowiska.com/
  5. Profil Sklepu na Instagram: https://www.instagram.com/dogsdreams_legowiska/
  6. Profil Sklepu na Facebook za pomocą aplikacji Messenger: https://www.facebook.com/dogsdreamslegowiska/

   

   

  § 3 WYMOGI TECHNICZNE

   

  1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
  1. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
  2. Dla złożenia zamówienia poprzez Profil Sklepu na Facebook, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędny jest aktywny profil użytkownika serwisu społecznościowego Facebook.
  3. Dla złożenia zamówienia poprzez Profil Sklepu na Instagram, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędny jest aktywny profil użytkownika serwisu społecznościowego Instagram.

   

   

  § 4 ZAKUPY W SKLEPIE

   

  1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
  2. Na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
  3. Zamówienie należy złożyć zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się pod adresem internetowym: https://www.dogsdreamslegowiska.com/faq.
  4. Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru i metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
  5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności Sklepu przez Kupującego.
  6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
  7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

   

   

  § 5 PŁATNOŚCI

   

  1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  • Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  • Za pośrednictwem platformy płatniczej: dotpay lub Przelewy24.
  1. W przypadku wyboru płatności zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, za zamówienie należy zapłacić w terminie 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia.
  2. W przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest konieczne bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

   

   

  § 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

   

  1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
  2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest przy przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę.
  3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
  4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
  5. Towar dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka za granicę Polski jest możliwa po wcześniejszym skonsultowaniu się z nami. Przesyłka generuje wówczas większe koszty i nie zawsze jest możliwa z powodów logistycznych.
  6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  • Za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, lub Inpost;
  • Odbiór własny na terenie miasta Luboń.

   

   

  § 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

   

  1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
   1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (personalizacja).
   2. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
   3. Nieznaczne różnice w kolorystyce lub wymiarach nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru przez kupującego. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory i wymiary produktów w szczególności drewnianych czy welurowych mają wyłącznie charakter orientacyjny.
   4. Indywidualne i nierównomierne rozmieszczenie słojów w produktach drewnianych, oraz drobne sęki i charakterystyczny dla każdego drewna układ włókien drewna może powodować minimalne różnice w odcieniu wybarwienia poszczególnych elementów legowiska lub miski. Wszystkie te cechy stanowią o zaletach produktów wykonanych z materiałów naturalnych i nie stanowią powodów do reklamacji.
   5. Legowiska, miski, oraz wszystkie artykuły drewniane, są produktem naturalnym i higroskopijnym zmieniającym swoje właściwości wraz ze zmieniającymi się warunkami panującymi w otoczeniu. Aby zminimalizować więc efekt powstawania szczelin i pęknięć lub łódki w meblach oraz utrzymać w pomieszczeniu klimat najbardziej korzystny dla człowieka pod względem higieny powietrza, zaleca się utrzymanie względnej wilgotności powietrza na poziomie 45-55% i temperaturze około 18-22°C. Najtrudniejszym okresem jest sezon grzewczy, gdy wilgotność powietrza wewnątrz budynków znacznie spada. Należy wówczas nawilżać pomieszczenia, najlepiej za pomocą nawilżaczy elektrycznych. Dotyczy to wszystkich pomieszczeń, również z klimatyzacją. W związku z tym, zmiany wymiarów elementów lub ich wyłódkowanie i dopasowanie się materiału do warunków otoczenia nie jest powodem do reklamacji.

   

   

  § 8 REKLAMACJE

   

  1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi.
  2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  • Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  • Żądać usunięcia wady
  1. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi listem poleconym na adres pocztowy wskazany w § 2 Regulaminu.
  2. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru w taki sam sposób w jaki towar został mu wysłany, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Westerplatte 15, 62-030 Luboń.
  3. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
  4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
  5. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację.
  • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.
  • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

   

   

  § 9 DANE OSOBOWE

   

  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera Polityka Prywatności zamieszczona w Sklepie.
  3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dog’s Dreams Dagmara Mączyńska moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i adresu do korespondencji w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Dog’s Dreams Dagmara Mączyńska, zwanego sprzedawcą, za pomocą wiadomości listownych oraz elektronicznych.
  4. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę na mój, podany w sklepie, numer telefonu wiadomości marketingowych dotyczących sklepu. Dane przetwarzane będą zgodnie z Regulaminem sklepu, w szczególności osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

   

  § 10 ZASTRZEŻENIA
  1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
  2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu oraz polityki prywatności. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
  3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
  4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

  Niniejszy Regulamin dotyczy zarówno Sklepu Internetowego, Profilu Sklepu na Facebook, Profilu Sklepu na Instagram, jak i umowy kupna-sprzedaży zawartej w inny sposób.